Klimplanten voor de pergola

Klimplanten voor de pergola

Wanneer u bij Iron Design een nieuwe pergola voor prieel heeft gekocht dan wilt u die natuurlijk zo snel mogelijk laten begroeien. Want zeg nu eerlijk, zitten onder een kale pergola is niet echt gezellig. 

In feite zijn heel veel klimplanten geschikt. Water, licht en bevestiging zijn wel aandachtspunten voor sommige soorten. Maar er zijn ook een heel aantal makkelijke soorten Lees verder

Samen met Iron Design in actie voor insecten

Samen met Iron Design in actie voor insecten

Een bij op een roze bloem

Het gaat bijzonder slecht met het aantal insecten in de wereld. En dat terwijl deze beestjes zo belangrijk zijn voor het groeien van ons groente en fruit. In opdracht van Natuurmonumenten is er een onderzoek uitgevoerd en daaruit blijkt dat twee derde van al onze insecten al is verdwenen. 

Verschillende instanties komen gelukkig in actie. Zo geeft supermarkt Albert Heijn in maart 2019 insectenplaatjes en plaktattoos weg. Ook Iron Design wil graag haar bijdrage leveren. 

Wat kunnen we doen om insecten te helpen?

Het moet mogelijk zijn om weer meer vlinders, vliegen, kevers, bijen en sprinkhanen te krijgen. Zelfs in de stad is het hip om bijen te houden. Maar een groot probleem voor Lees verder

Tuinonderhoud Maart

Tuinonderhoud Maart

Rozen snoeien in maart

Maart is een prima maand om de rozen te snoeien. Was het een zachte winter, dan kunt u gerust begin maart beginnen. Maar na een strenge winter is het beter om eind maart te starten met het snoeien van de rozen.

Plant bodembedekkers

Op plekken waar het lastig onkruid wieden is, kunt u nu alvast starten met het planten Lees verder

Meer groen in de tuin

Tuinieren is hot

roze bloemen

Tuinieren is hot. Steeds meer mensen ervaren het plezier van buiten zijn en een positieve bijdrage leveren aan de natuur. Zelfs in steden is er belangstelling voor tuinieren. Op braakliggende terreinen ontstaan buurtmoestuinen. Samen tuinieren zijn vormen die vooral dertigers en veertigers aanspreekt. Buiten de stad is de aandacht voor tuinieren van oudsher al groot. 

Meer groen in de tuin

Anno 2019 is het erg belangrijk om onze omgeving groener te maken. Want in een tuin Lees verder